Vi erbjuder

Fysioterapeut/sjukgymnast

kan hjälpa dig att förstå hur dina muskler och leder fungerar och hur du lindrar besvären.

Till fysioterapeut/sjukgymnast kan du vända dig om du har besvär med smärta, stelhet eller andra besvär från muskler, leder eller nerver. Du kan även söka för kroppsliga besvär vid stress och spänningar eller hjälp med rehabilitering efter t.ex. en olycka, idrottsskada eller arbetsskada. 

Fysioterapeut /sjukgymnast gör en undersökning utifrån dina besvär. Utifrån bedömningen får du förslag på åtgärder som till exempel manuell terapi, träning, avspänning, hållning eller annan behandling. Tillsammans gör vi en rehabiliteringsplan utifrån dina mål.

Arbetsterapeut hjälper dig att få bättre flyt i vardagen

Arbetsterapeutens fokus är att göra det möjligt för dig att klara dina dagliga aktiviteter. Om du på grund av skada, sjukdom eller en funktionsnedsättning inte klarar av att sköta din personliga vård, ditt boende, skola eller arbete kan du få stöd av en arbetsterapeut. Arbetsterapi syftar till att man utifrån sina egna resurser ska kunna bli så självständig som möjligt i vardagsaktiviteter som man behöver och VILL göra.

Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala förmågor, att anpassa hemmet samt att prova ut och förskriva hjälpmedel.

 

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsenheter som är valbara, klicka på följande länk. www.vgregion.se/vardvalrehab

 
Achima Rehab drivs av: