Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en kliniskt beprövad och vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. En applikator genererar tryckvågor som med given frekvens och kraft bearbetar den skadade vävnaden.

 • ökar metabolisk aktivitet i cellen
 • ökar blodcirkulation
 • Minskar smärta
 • Stimulera läkning i skadad vävnad.

Vad kan behandlas med stötvågsbehandling?

AXEL

 • Impingement
 • Kalkaxel
 • Rotatorcuffskador
 • Tendinit, tendinos

ARMBÅGE

 • Lateral epikondylit – tennisarmbåge
 • Medial epikondylit – golfarmbåge

HÖFT

 • Trokanterit
 • IT-band syndrom

KNÄ

 • Hopparknä
 • Löparknä

FOT OCH UNDERBEN

 • Hälsenseinflammation – achillestendinos
 • Plantarfasciit (hälsporre) – Hälsmärta
 • Benhinneinflammation – Medialt tibiasyndrom
Achima Rehab drivs av: