Artosskola

Artrosskola

På rehabenheten bedriver vi artrosskola enligt den modell som används i BOA-registret (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros), vilket är ett nationellt kvalitetsregister. Artrosskolan vänder sig till patienter med så mycket besvär från artros i framförallt höft, knä, hand och fingerleder att de söker sjukvård. Patienter kan då söka fysioterapeut eller arbetsterapeut direkt, utan föregående läkarbesök.

Artrosskolan är framtagen mot bakgrund av aktuell forskning och även patienters önskemål om och erfarenheter av behandling av artros. De fysioterapeuter som håller i artrosskola har speciell utbildning och gedigen kunskap och erfarenhet från artrosområdet.

Artrosskolan består av tre teoritillfällen med information om vad artros är, tänkbara riskfaktorer, tillgänglig behandling, samt egenvårdstips. Ett tillfälle består dessutom av en artrosinformatör, som själv har erfarenhet av att leva med artros och finns på plats för att tala om sina erfarenheter på ett pedagogiskt sätt.

Efter teoritillfällena erbjuds patienten ett individuellt utprovat träningsprogram, samt möjligheten att träna detta program tillsammans med andra under övervakning av fysioterapeut under 6 veckor. Parallellt uppmanas patienten att välja ut en eller två övningar som ska utföras som hemträning. Träningsdelen är frivillig, men målet är att så många som möjlig ska känna lust och behov av att lära sig mer om hur man på bästa sätt kan ta hand om sin sjukdom och de besvär den för med sig genom att träna på rätt sätt.

Informationen är hämtad från BOA-registrets hemsida

 

 

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss på rehabenheten!

Tel 0522-506940

Achima Rehab drivs av: