TILL ACHIMA CARE AB

Välkommen till Achima Rehab

Vi är en del av Achim Care som är snabbt växande vårdgivare på den svenska marknaden. Vi driver vårdcentraler i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne och Västmanland.

Achima Care Rehab har specialiserat sig på att arbeta med uppdrag inom rehabiliteringsgarantin och driver rehabenhet i Uddevalla.

Vår målgrupp är personer med smärta från nacke, rygg, axlar eller generaliserad smärta såsom fibromyalgi som har haft besvär i mer än 3 månader. Priset du betalar är samma som till din vårdcentral och högkostnadskort gäller. Under tiden du behandlas hos oss kan du även få förebyggande sjukskrivning.

 

Som deltagare i vårt behandlingsprogram kommer du att få träffa specialistutbildad personal såsom läkare, sjukgymnast med feldenkrais utbildning, arbetsterapeut och psykoterapeut/ psykolog, som på bästa sätt kommer att samarbeta för att hjälpa just dig. 

 

 
Achima Rehab drivs av: