TILL ACHIMA CARE AB

Förtydligande av informationsutskick 

Med anledning av vårt informationsblad som skickas ut helgen v.49, vill vi förtydliga följande:

Det krävs ingen listning för boka besök till vår rehabenhet som ligger i anslutning till vårdcentralen. Listningen som man kan göra gäller till vårdcentralen. (Listning innebär att du själv väljer en vårdcentral du vill tillhöra)

 

Välkommen till Achima Rehab

Vi är en del av Achim Care som är snabbt växande vårdgivare på den svenska marknaden. Vi driver vårdcentraler i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne och Västmanland.

Achima Care Rehab har specialiserat sig på att arbeta med uppdrag inom rehabiliteringsgarantin och driver rehabenhet i Uddevalla.

Vår målgrupp är personer med smärta från nacke, rygg, axlar eller generaliserad smärta såsom fibromyalgi som har haft besvär i mer än 3 månader. Priset du betalar är samma som till din vårdcentral och högkostnadskort gäller. Under tiden du behandlas hos oss kan du även få förebyggande sjukskrivning.

 

Som deltagare i vårt behandlingsprogram kommer du att få träffa specialistutbildad personal såsom läkare, sjukgymnast med feldenkrais utbildning, arbetsterapeut och psykoterapeut/ psykolog, som på bästa sätt kommer att samarbeta för att hjälpa just dig. 

 

 
Achima Rehab drivs av: